JAUNUMI  

Labklājības ministrija informē par izmaiņām sociālajā jomā no 2020. gada 1. janvāra.
                                                                                                                                                ://lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91555-izmainas-socialaja-joma-2020-gada   


Pašvaldība segs izdevumus par autonomo ugunsgrēka detektoru iegādi un uzstādīšanu sociāli mazaizsargātām personām

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļos obligāti jābūt izvietotiem ugunsgrēka autonomiem dūmu detektoriem. Lai nodrošinātu minētās prasības izpildi sociāli neaizsargātu iedzīvotāju dzīves vietās, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests ir nācis klajā ar aicinājumu pašvaldībām palīdzēt minētajiem iedzīvotājiem.  

Atsaucoties VUGD aicinājumam, ir izstrādāti un domes sēdē apstiprināti noteikumi par kārtību, kādā Salaspils novada pašvaldība sedz izdevumus par autonomo ugunsgrēka detektoru iegādi un uzstādīšanu: kā pieteikties autonomo ugunsgrēka dūmu detektoru iegādes un uzstādīšanas finansiālajam atbalstam un to saņemt.

Finansiālais atbalsts tiek sniegts vienam īpašumam un tiek piešķirts viena detektora iegādei un uzstādīšanai vienu reizi, nepārsniedzot 10.00 eiro personām, kurām ir spēkā esošs kāds no statusiem:

1. daudzbērnu ģimene, kas ir reģistrēta Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrā;

2. persona ar I un II grupas invaliditāti, ko noteikusi Latvijas valsts institūcija;

3. bērns līdz 18 gadu vecumam ar noteiktu invaliditāti, ko noteikusi Latvijas valsts institūcija;

4. maznodrošināta vai trūcīga persona, kurai PI "Salaspils novada sociālais dienests" piešķīris atbilstošu statusu. 

Personām, kuras dzīvo pašvaldībai piederošās dzīvojamajās telpās, detektoru iegādi un uzstādīšanu nodrošinās pašvaldība.

Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība sedz izdevumus par autonomo ugunsgrēka detektoru iegādi un uzstādīšanu

Iesnieguma veidlapa Ar prieku paziņojam, ka Salaspils novada Sociālā dienestā, Kalnu ielā 2, klienti turpmāk varēs paši izdrukāt savus bankas konta pārskatus! 
 

No 2020.gada 1.janvāri palielinās garantēto minimālo ienākumu līmeni

 No 2020.gada 1.janvāra garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) plānots paaugstināt no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā.

 2019.gada 1. oktobra valdības sēdē pieņemts grozījums Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”.

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

 Vienošanās par GMI līmeņa paaugstināšanu no 2020.gada 1.janvāra tika panākta Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunās šī gada maijā. Tiek prognozēts, ka 2020. gadā GMI pabalstu varētu saņemt aptuveni 24 tūkstoši cilvēku. 2018.gadā GMI pabalstu saņēma 20 878 personas jeb 1,1% no iedzīvotāju skaita.


 Informējam, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonda (turpmāk – SIF) veiktā publiskā iepirkuma Nr. SIF 2019/3  “Pārtikas preču komplektu piegāde vistrūcīgākajām personām” rezultātā 12.06.2019. noslēgts līgums par pārtikas preču komplektu piegādi ar AS “Dobeles dzirnavnieks”.  Līgums termiņš – līdz 30.12.2021.
SIF noteicis arī pārtikas preču komplektu saturu gan individuālai izdalei paredzētajiem komplektiem P2019 no š.g.1.jūlija.
Komplektu vērtības P2019” ir 12,29 EUR bez PVN. 
Individuālajai izdalei paredzētais pārtikas preču komplekts P2019

Nr.

Preces nosaukums

Apjoms un mērvienība

1.                   

Auzu pārslas

0,4 kg

2.                   

Makaroni

1,5 kg

3.                   

Pilnpiena pulveris

0,4 kg

4.                   

Iebiezināts piens ar cukuru

0,4 kg

5.                   

Augstākā labuma kviešu milti

0,4 kg

6.                   

Kartupeļu biezputra bez piena

0,2 kg

7.                   

Manna

0,4 kg

8.                   

Griķi

0,4 kg

9.                   

Sautēta cūkgaļa

0,5 kg

10.               

Sautēta liellopu gaļa

0,5 kg

11.               

Tvaicēti rīsi

0,4 kg

12.               

Rafinēta rapšu eļļa

0,5 l

13.               

Olu pulveris

0,1 kg

14.               

Cukurs

0,5 kg

15.               

Šķeltie zirņi

0,4 kg


 ***


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .