JAUNUMI  

#paliecmājās
brīvprātīgo palīdzības kustība


                               Brīvprātīgo kustība #paliecmājās ir pašorganizēta grupa, kura, izmantojot tehnoloģijas – aplikāciju ar uzdevumiem, palīdz tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. COVID-19 ierobežojumi var skart visus no mums, bet īpaši bīstama to neievērošana ir augsta riska grupas cilvēkiem, piemēram, senioriem. Tikai viņu palikšana mājās var glābt dzīvību. Mēs, aktīvie, varam palīdzēt savas pilsētas un apkaimes cilvēkiem – nopirkt produktus, izvest pastaigāties suni vai vienkārši piezvanīt parunāt. Telefona nr. 25661991, e-pasts info@paliec-majas.lv

https://paliec-majas.lv/?fbclid=IwAR2zcYfmko1T_lBZKZM_Nt45OClb2PBeY986rQch22Ft-YSHEXvebgy0zfE

Salaspils novada pašvaldības informācija! 

Līdz šā gada 14. aprīlim valstī ir noteikta ārkārtas situācija. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā Salaspils novadā tiks īstenoti piesardzības pasākumi.
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Salaspils 1. un 2. vidusskolā, Mūzikas un mākslas skolā un Sporta skolā pārtraukta mācību procesa norise klātienē.
No 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Par skolēnu un skolotāju tehnisko nodrošinājumu attālināta mācību procesa veikšanai informāciju var sniegt, aizpildot anketu IZM tīmekļa vietnē.
Centralizētie eksāmeni norisināsies klātienē skolās.
Salaspils kultūras namā un Sporta namā šajā laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros. Tas attiecas arī uz grupu nodarbībām, ko neorganizē pašvaldības iestādes.
Visi publiskie pasākumi (koncerti, sacensības u.tml) novadā ir atcelti.
Bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. No pirmdienas uz ārkārtas situācijas laiku slēgs arī Dienas centru, Sociālo centru un tā filiāles.
Daugavas muzeja ēka būs slēgta, bet tā teritoriju un Memoriālu varēs apmeklēt ierastajā kārtībā.
Salaspils novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Līvzemes ielā 8 aicina izvērtēt pakalpojumu saņemšanas steidzamību, pakalpojumus saņemt elektroniski vai pa telefonu un ierasties klātienē tikai gadījumos, kad pakalpojumu vai informāciju nav iespējams saņemt attālināti. Saziņa ar apkalpošanas centru pa tālruni 67981011 vai rakstot: dome@salaspils.lv.

Arī Sociālais dienests aicina savus klientus jautāt par iespējām saņemt pakalpojumus, sazinoties elektroniski vai pa telefonu. Tālruņa numuri: 67946777, 67976817, 27660524, e-pasts: socialais.dienests@salaspils.lv. Klātienē klienti tiks apkalpoti tikai gadījumos, kad pakalpojumu vai informāciju nebūs iespējams sniegt attālināti.
Arī Būvvalde pārtrauc klātienes konsultācijas un apmeklētāju pieņemšanu. Konsultācijas var saņemt telefoniski pa tālr. 67981013, 67981019 vai rakstot uz e-pastu: buvvalde@salaspils.lv. Dokumentācijas iesniegšana un izsniegšana papīra formātā tiek nodrošināta, iepriekš telefoniski vienojoties ar Būvvaldes darbinieku.

Gadījumā, ja tiek traucēta sabiedriskā kārtība, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruni 110.
Lūdzu, sekojiet informācijai pašvaldības un iestāžu tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu oficiālajos kontos.


Tiesībsargs aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties aptaujā par  juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā.

Cilvēki savās ikdienas gaitās nereti ir administratīvā procesa dalībnieki, piemēram, pieprasot pensiju, slimības naudu, nodokļu pārmaksas atgūšanu vai lūdzot izsniegt ID karti, būvatļauju vai uzņemt bērnu skolā. Šie ir tikai daži administratīvā procesa piemēri.

 Laika posmā no 9.līdz 23. martam tiesībsargs veic aptauju, lai noskaidrotu, vai un ko iedzīvotāji zina par iespēju sarežģītu administratīvu lietu gadījumā, ievērojot cilvēka mantisko stāvokli, valsts vai pašvaldības iestādei lūgt segt izdevumus  par jurista vai advokāta pakalpojumiem. Ja administratīvais process notiek iestādē, tad lēmumu par to, vai apmaksāt jurista vai advokāta pakalpojumus un cik lielā apmērā, lemj tā pati valsts vai pašvaldību iestāde, kuras lēmumam Jūs nepiekrītat. Savukārt, ja administratīvais process notiek tiesā, tad pēc cilvēka izteikta lūguma jurists vai advokāts bez maksas var tikt piešķirts pamatojoties uz tiesas (tiesneša) lēmuma. Šāda iespēja iedzīvotājiem ir kopš 2017.gada. Esam sagatavojuši plašāku informatīvu aprakstu par aptauju. 

 Tiesībsargs Juris Jansons aicina aptaujā piedalīties ikvienu – gan tos, kuri ir informēti par juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē vai tiesā, gan tos, kuri par to neko nezina.

Jūsu atbilde mums ir svarīga - piedalieties aptaujā! Saite uz tiešsaistes aptauju: https://ej.uz/Administrativais_process

Novērtēsim, ja aicinājumu piedalīties aptaujā pārsūtīsiet arī saviem kolēģiem, ģimenes locekļiem, radiem un draugiem.


ATVĒRTO DURVJU DIENĀM plānotie pasākumi Sociālajā dienestā, Sociālajā centrā un Dienas centrā personām ar funkcionāliem traucējumiem tiek atcelti!!! 

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanībai pastiprināti tiek akcentēti ar sociāla darba profesiju saistīti aspekti, problēmas un iespējamie risinājumi. Arī Latvijā marta trešajā otrdienā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, kuras 2020. gada vadmotīvs akcentē cilvēku savstarpējo attiecību nozīmi (Promoting the Importance of Human Relationships).

 no 16. marta līdz 20. martam

 Salaspils novada  Sociālais dienests

aicina jebkuru interesentus uz

ATVĒRTO DURVJU DIENĀM

16.martā un 19.martā, plkst.11.00 līdz 13.00. Kalnu ielā 2, Salaspilī konsultācijas par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem, informācija par sociālā dienesta darbību un kompetences jautājumiem, interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus gan sociālajiem darbiniekiem, gan dienesta vadītājai.

 19.martā plkst. 16.00 līdz 17.00  Skolas ielā 7, Salaspilī. Salaspils novada domes Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes  komitejas sēde no plkst. 16.00 līdz 17.00, būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumos par sociālo jomu Salapilī.

 No 16.marta līdz 20 martam plkst. 9.00 līdz 17.00 izņemot piektdienu līdz 15.00 Skolas iela 7, Salaspilī Iepazīšanās ar Dienas centra personām ar funkcionālie traucējumiem telpām, sarunas ar darbiniekiem par pakalpojumu un  piedalīšanās nodarbībās.

Skolas iela 7, Salaspilī Iepazīšanās ar Sociālā centra telpām, sarunas ar darbiniekiem un piedalīšanās dažāda veida nodarbībās.

 Tikšanās ar NVO – 16., 18. un 20.martā no plkst.10.00- 15.00 Invalīdu Biedrību un 19.martā no plkst.14.00-16.00 Pensionāru biedrību. Skolas ielā 7, Salaspilī.

 Acones Sociālajā centrā Acone 1

Iepazīšanās ar centra darbu. 16., 18. un 20.martā no plkst.11:00 – 20:00 un 17.martā no plkst.11:00 – 14:00.

 Sīkāka informācija pa tālruņiem – 27660524 un 27701165.

***
Salaspils novada Sociālā dienestā, Kalnu ielā 2, klienti turpmāk var izdrukāt savus bankas konta pārskatus! 
 

No 2020.gada 1.janvāri palielinās garantēto minimālo ienākumu līmeni

 No 2020.gada 1.janvāra garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) plānots paaugstināt no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā.

 2019.gada 1. oktobra valdības sēdē pieņemts grozījums Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”.

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

 Vienošanās par GMI līmeņa paaugstināšanu no 2020.gada 1.janvāra tika panākta Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunās šī gada maijā. Tiek prognozēts, ka 2020. gadā GMI pabalstu varētu saņemt aptuveni 24 tūkstoši cilvēku. 2018.gadā GMI pabalstu saņēma 20 878 personas jeb 1,1% no iedzīvotāju skaita.


Pārtikas preču komplektā vairāk EKO produkti

Ir noslēdzies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) kārtējais iepirkums ar plašāku un kvalitatīvāku pārtikas preču klāstu, kas pieejams trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru ienākumi personai nepārsniedz 242 euro. No jūlija visā Latvijas teritorijā atbalsta saņēmējiem būs pieejami pārtikas preču komplekti, kuros būs 15 dažādas preces un tās visas būs augstākas kvalitātes un ekoloģiskas.

Ņemot vērā atbalsta saņēmēju viedokli un izteiktos ieteikumus, komplekts tiek papildināts ar diviem jauniem produktiem – iebiezināto pienu ar cukuru un šķeltajiem zirņiem, nodrošinot lielāku komplektā esošo produktu daudzveidību. Nerafinētā rapšu eļļa tiek nomainīta ar rafinēto rapšu eļļu, kas lietotājiem ir ierastāka. Ar pilnu komplekta saturu var iepazīties EAFVP mājaslapā https://www.atbalstapakas.lv/ 

Publiskā iepirkuma rezultātā pārtikas preču komplektu sagatavošanu un piegādi veiks AS “Dobeles dzirnavnieks”.

Līgums ar AS “Dobeles dzirnavnieks” tika noslēgts 2019. gada 12. jūnijā un būs spēkā līdz 2021. gada decembrim.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .