GALERIJA

Galerija

Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2 ir iespēja saņemt sejas maskas (2 maskas vienai personai) šādām iedzīvotāju grupām:

➡️Trūcīgām un maznodrošinātam personām;
➡️Bērniem invalīdiem;
➡️Personām ar I un II grupas invaliditāti.