JAUNUMI

***

***

Atgādinām, ka no 1.augusta līdz 31.oktobrim sāksies iesnieguma pieņemšana

  pabalstam mācību piederumu un apģērbu iegādei:

 • trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni un kuri apmeklē vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes;

 • aizbildniecībā esošiem bērniem (kuri ir deklarēti Salaspilī, bet nav noteikts trūcīgs vai maznodrošināts statuss) un kuri apmeklē vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes.

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr.27/2015 “Salaspils novada pašvaldības sociālie pabalsti un to piešķiršanas kārtība ”.
http://www.salaspils.lv/imag…/saist_noteikumi/2015/sn-27.pdf

Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” http://www.salaspils.lv/imag…/saist_noteikumi/2012/sn-28.pdf

🕘 Sociālā dienesta darba laiks:
Pirmdien 9.00 – 19.00
Otrdien 8.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 17.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00
Piektdien 8.00 – 14.00

☎️ Tālrunis informācijas saņemšanai 67946777, 67976817, 27660524
📧vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

Bildei informatīva nozīme

Lietotāja Salaspils Novada Sociālais Dienests attēls.


Izmanto valsts piedāvāto iespēju – saņem valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus, tai skaitā protezēšanu

Dzīve ir kustība. Bet var pienākt brīdis, kad cilvēkam, lai tas varētu iespējami pilnvērtīgi pārvietoties un būt mobils, nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, piemēram, protēzes, ortozes, ortopēdiskie apavi, rolatori, riteņkrēsli vai citi pārvietošanās palīglīdzekļi. Savukārt, ir palīglīdzekļu grupa, kas krīzes gadījumos, ievērojami uzlabo dzīves kvalitāti, kā, piemēram, funkcionālās gultas, pretizgulējumu matrači u.c. aprūpes palīglīdzekļi.  

Savā praksē esam pārliecinājušies, ka  daudzi cilvēki nezina par iespēju saņemt sev nepieciešamo palīdzību ar valsts finansējumu (to var saņemt gan pieaugušie, gan bērni), un vēl mazāk cilvēku zina par iespēju iegādāties nepieciešamo palīglīdzekli nevis rindas kārtībā, bet ar kompensācijas mehānisma palīdzību. Kompensācijas mehānisms ļauj ātrāk saņemt nepieciešamo palīdzību, kā arī iegādāties tehnisko palīglīdzekli ar papildus funkcionalitāti vai pielāgotu/nokomplektētu tieši jums.

Lai informētu sabiedrību par šīm iespējām un izskaidrotu to saņemšanas kārtību, ir sagatavots informatīvais materiāls, kurš ir pieejams te.

Protezēšanas un ortopēdijas centrs
www.poc.lv

***

Sociālie darbinieki apkopojuši šā gada sešos mēnešos Salaspils novada iedzīvotājiem sniegto palīdzību

http://www.salaspils.lv/parvalde/parvalde-aktualitates/socialie-darbinieki-apkopojusi-sa-gada-sesos-menesos-salaspils-novada-iedzivotajiem-sniegto-palidzibu

***

Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem ieguvis Eiropas Solidaritātes korpusa KVALITĀTES ZĪMI.

1)Satiekoties ar Radošās attīstības centra "Saurieši" vadītāju, kura iepazīstināja ar Eiropas brīvprātīgā darba projektiem, nolēmām arī piedalīties šajā projektā un pirmo reizi savā darba pieredzē Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar funkcionāliem traucējumiem uzņemt brīvprātīgos jauniešus no citām valstīm un īstenot kopīgas aktivitātes iestādes mērķu sasniegšanai;
2) Popularizēt iespēju mūsu mērķa grupai (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) piedalīties Eiropas brīvprātīgā darba projektā. Iepazīstināt ar citu valstu kultūrām un valodām, to atšķirībām (starp mūsu valsti un brīvprātīgā jaunieša valsti). Bagātināt darba pieredzi - jaunas idejas nodarbībām un citām aktivitātēm, kā arī klientiem būs iespēja celt zināšanu līmeni angļu valodā, ikdienā tiekoties un sarunājoties;
3)Atbalstīt darba personālu, ikdienā būs kopā ar Dienas centra klientiem - cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gatavosies un palīdzēs darbiniekiem novadīt nodarbības centra klientiem;
4)Pirms Covid-19 sadarbībā ar biedrību "Nākotnes tilts" ir izveidota sadarbība Eiropas solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projektā "Vienots atbalstam", kura gaidām brīv
prātīgo meiteni no Azerbaidžānas ierodamies mūsu Dienas centrā.


***

🆘Sarežģītā brīdī nepieciešams apzināties, ka neesi palicis

viens pats ar savām grūtībām.

🔥 Labdarības fonds "Pēc ugunsgrēka" palīdz ugunsgrēkos un katastrofās cietušām personām ar materiālu, finansiālu, psiholoģisku palīdzību un morālu atbalstu.

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība pēc ugunsgrēka vai katastrofas, tad 📲 zvaniet 20 110 020 vai 📧 rakstiet [email protected]

Vēršoties biedrībā pēc palīdzības, jāuzrāda:
➡️personu apliecinošs dokuments;
➡️dokuments, kurš apliecina īpašuma (kas cietis) saistību ar personu (piem., īres līgums, īpašumu apliecinošs dokuments u.c.);
➡️VUGD akts par notikumu.

Ja Jūs vēlaties palīdzēt cilvēkiem, kas cietuši nelaimē:
➡️ var ziedot mantas iepriekš zvanot pa tālruni 20110020, lai vienotos par piemēroto piegādes laiku.
Visas saziedotas mantas, atvestas uz labdarības fonda noliktavu, pa tiešo, bezmaksas saņem cietušie pēc ugunsgrēka un katastrofām no visas Latvijas.
➡️ziedojumu tālrunis 90067077 (MAKSA PAR ZVANU 1.42 EUR)
➡️ziedojumu tālrunis 90006860 (MAKSA PAR ZVANU 4.27 EUR)

***

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē. Psihologs sniedz psiholoģiskos pakalpojumus, veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību. Psihologs apgūst un lieto jomai specifiskās zinātniski pamatotās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas, rehabilitācijas, adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un sniedz citus psiholoģiska rakstura pakalpojumus.

Kā palīdz psihologs?

Strādājot ar klientiem psihologs:

 • Uzklausa un cenšas uztver klienta teikto no viņa skatupunkta, nenosodot
 • gatavs sarunai par klienta nodomiem, centieniem, iecerēm;
 •  cenšas izprast klienta domas, emocijas un vēlmes, arī tās, kurus klientam ne vienmēr izdodas pateikt;
 • izmantojot testēšanas metodes, palīdz noskaidrot rakstura īpatnības;
 • palīdz tikt galā ar garīgās un emocionālās pārslodzes sekām;
 • Sniedz emocionālu atbalstu un palīdz atgūt emocionālo līdzsvaru
 • Palīdz klientam atrast sevī resursus, iegūt vai atgūt pārliecību par savām spējām
 • ieteiks, kā atrast kopēju valodu ar citiem cilvēkiem, piemēram, radiniekiem, kolēģiem;
 • palīdz risināt un pieņemt sarežģītus lēmumus
 • Konsultē klienta valodā
 • Sniedz nepieciešamo informāciju

Psihologs savā darbā ievēro konfidencialitātes principu attiecībā pret klientu un viņa sniegto informāciju, izņemot gadījumus, ja klients apdraud savu vai citu dzīvību vai veselību.

Ko psihologs nedara:

 • Nenosaka diagnozes un nenozīmē zāles .
 • Nedod vienīgo pareizo padomu.
 • Nerīkojas un nerisina problēmas klienta vietā.

1. Psiholoģiskās izpētes bērniem un pieaugušajiem (DEĀK, PMK, neirologam, psihiatram u. c gadījumos).Psiholoģiskā izpēte (psihodiagnostikas): mērķis ir, izmantojot dažādas psiholoģiskās pārbaudes metodikas, izzināt cilvēka intelektu, personību, emocijas, attiecības. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta individuāli gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Psiholoģiskā izpēte pieaugušajiem sniedz iespēju:

 • iegūt personības vadošo emociju, raksturiezīmju, vajadzību, resursu raksturojumu;
 • uzzināt par saviem kognitīvajiem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības);
 • iepazīt sev raksturīgās saskarsmes īpatnības ar apkārtējiem;
 • veiksmīgāk izvēlēties sev atbilstošu profesiju un veicināt karjeras plānošanu.

Psiholoģiskā izpēte bērniem sniedz iespēju:

 • novērtēt bērna gatavību skolai;
 • uzzināt par bērna kognitīviem procesiem (atmiņa, uzmanība, uztvere, domāšanas īpatnības), rast palīdzības veidus, mācību vielas sekmīgākai apguvei;
 • novērtēt bērna sociālo un emocionālo attīstību;
 • izzināt bērna mācīšanās grūtību cēloņus, kā arī iespējamos risinājumus;
 • attiecību un uzvedības problēmu cēloņus;
 • noskaidrot sava bērna attīstības līmeni un saprast, kā viņam labāk palīdzēt.

2. Psiholoģiskās konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, pielietojot  kognitīvi-biheiviorālo terapiju un citas dažādas terapiju metodes;

Kognitīvi biheiviorālā psihoterapija piemērota šādos gadījumos:

 • Ja cilvēks izjūt trauksmi, bailes, ir panikas lēkmes, diagnosticēta veģetatīvā distonija.
 • Sociālā trauksme, agorafobija.
 • Dažādas fobijas;
 • Depresija, nomākts garastāvoklis;
 • Ēšanas traucējumi (anoreksija, bulīmija);
 • Obsesīvi kompulsīvie traucējumi - uzmācīgas domas kopā ar rituālām darbībām;
 • Pārlieku liels kautrīgums, zems pašvērtējums, nedrošība;
 • Atkarības problēmas

3. Sadarbība ar bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, tiesībsargājošām institūcijām atzinumu sagatavošanā un konsultāciju sniegšanā.

4.Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušiem bērniem un pieaugušajiem.

 5. Krīzes terapija:

 •   krīzes intervences pielietošana/steidzīgs atbalsts, palīdz pārdzīvot dažādas krīzes situācijas dzīvē, piemēram, darba zaudējums, šķiršanās, negadījums, u.c. situācijas.

6. Attālinātās telefonkonsultācijas.

 •  gadījumā, ja šobrīd esošās situācijas saistībā ar Covid 19 dēļ Jūs neuzdrošināties pagaidām tikties klātienē, ir iespēja pieteikties neklātienes konsultācijām. 

 *  Deinstitucionalizācijas klientiem, projekta ietvaros ar Salaspils sociālā dienesta nosūtījumu psihologa konsultācijas bezmaksas!

Pierakstīties uz konsultācijām rehabilitācijas nodaļas reģistratūrā: darba dienās 8.00 – 16.00  vai pa tālruni 27044808. Konsultācijas notiek pēc iepriekšēja pieraksta Salaspils Veselības centrā, Salaspilī, Lauku ielā 8.

***


***

Salaspils novada pašvaldība sniegs atbalstu un palīdzīgu roku šajā grūtajā brīdī un centīsies

piedāvāt Tev piemērotāko atbalstu! Mēs esam Tev līdzās!

 

Ja esi Salaspils novada pašvaldības iedzīvotājs un šajā ārkārtas situācijas laikā saskaries ar:

·         pārtikas trūkumu;

·         nespēj veikt ikmēneša komunālos maksājumus vai apmaksāt īri;

·         nespēj rūpēties par savu un savas ģimenes locekļu veselību (iegādāties recepšu medikamentus, apmeklēt nepieciešamās ārsta konsultācijas, veikt analīzes, u.c)

·         nespēj tikt galā ar emocionālu spriedzi –  nepieciešams atbalsts vai padoms

droši vērsies Salaspils novada pašvaldības Sociālajā dienestā! Iesniedz dokumentus (iesniegumu un dokumentus, kas pamato krīzes situācijas iestāšanos) attālināti, t.i. parakstītu ar drošu elektronisko parakstu; e-pastā vai elektroniski vai ievietojot tos tiem paredzētajā kastītē Kalnu ielā 2!

Svarīgi - piešķirtais pabalsts krīzes situācijā var tikt izmaksāts naudā vai par pabalsta summu tikt apmaksātas preces vai pakalpojumi, kas nepieciešami pamatvajadzību apmierināšanai.  Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts neizvērtējot Tavus, Tavas ģimenes ienākumus un īpašumus un to piešķir, tā apjomu nosaka, izvērtējot sociālo situāciju un krīzes radītās sekas.

Droši sazinies ar dienesta darbiniekiem sociālās palīdzības jautājumos pa tālruņiem 67976810, 67976957, 27701169, 24337832, vai elektroniski raksti uz [email protected]!

Salaspils novada pašvaldība sniegs atbalstu un palīdzīgu roku šajā grūtajā brīdī un centīsies piedāvāt Tev piemērotāko atbalstu! Mēs esam Tev līdzās!


***

Salaspilī pārtikas pakas saņems pirmsskolnieki, skolēni un studenti no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.
Tā kā kopš 12. marta visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē un mācības tiek nodrošinātas attālināti, Salaspils novada dome 6. aprīļa ārkārtas sēdē izskatīja jautājumu par skolēnu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas iespējām ārkārtējās situācijas laikā.
Pašvaldība ēdināšanas nodrošināšanai ārkārtējā situācijā atbalstu sniegs trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem pirmsskolas vecumu sasniegušiem izglītojamiem no 1,5 gadu vecuma, vispārējās izglītības izglītojamiem un izglītojamiem, kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu un ir klātienes studenti. Līdzvērtīgs atbalsts tiks sniegts daudzbērnu ģimenēs dzīvojošiem izglītojamiem, kuri atbilstoši Saistošiem noteikumiem Nr.22/2013 veido daudzbērnu ģimenes bērnu skaitu un kuri sasnieguši pirmsskolas vecumu.
Ģimenes saņems pārtikas pakas, kuru saturu varēs izmantot, samazinot ikdienas pārtikas iegādei nepieciešamos izdevumus. Pārtikas paku piegāde notiks vienu reizi mēnesī, sākot no aprīļa mēneša. Pārtikas paku piegāde par aprīli tiks veikta līdz aprīļa beigām, par maiju – līdz maija beigām. Paku piegādi veiks pašvaldības darbinieki , un to piegādē tiks ievēroti visstingrākie epidemioloģiskie piesardzības pasākumi.
Katrs izglītojamais vienā mēnesī saņems pārtiku aptuveni 30 eiro vērtībā. To komplektējot, tiks ņemti vērā pilnvērtīga uztura un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principi.
Kopējais nepieciešamais finansējums apjoms pārtikas paku sagatavošanai var pārsniegt 30 000 eiro mēnesī. Valsts budžeta dotācijas attiecas tikai uz 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu, un šī dotācijas apjoms mēnesī Salaspils novada pašvaldībai ir aptuveni 11 000 eiro. Dome nolēma nepieciešamo papildu finansējumu aptuveni 20 000 eiro apmērā vienā mēnesī piešķirt no pašvaldības budžeta.
Salaspils sociālais dienests apkopos datus par atbalsta saņēmēju skaitu trūcīgajās un maznodrošinātajās ģimenēs un sazināsies ar šīm ģimenēm, vienojoties par pārtikas paku nodošanas vietu un laiku. Savukārt Salaspils novada domes administrācijas Izglītības daļa izsūtīs e-pastus daudzbērnu ģimenēm, lai vienotos par paku nodošanas vietu un laiku.
Atbilstoši pašvaldības informācijai Salaspils novadā šobrīd ir reģistrētas 306 daudzbērnu ģimenes ar kopā 967 bērniem, aptuveni 50 izglītojamie Salaspils novadā ir no ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. Tomēr, lai palīdzību saņemtu visi, kuri atbilst augstāk minētājām kategorijām, nepieciešamības un jautājumu gadījumā aicinām sazināties:
• trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes precizēt informāciju par savu statusu un iespējām saņemt palīdzību var vērsties Salaspils novada Sociālajā dienestā, tālr.: 67946777; 67976817; 27660524, e-pasts: [email protected];
• daudzbērnu ģimenes precizēt informāciju par savu statusu un iespējām saņemt palīdzību var Salaspils novada domes Izglītības daļā, sazinoties ar daļas vadītāju Ingu Elksni, tālr. 26481457, e-pasts: [email protected], vai metodiķi Irēnu Kramarovu, tālr. 29266558, e-pasts: [email protected]

Salaspilī pārtikas pakas saņems pirmsskolnieki, skolēni un studenti no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm.
Tā kā kopš 12. marta visā valsts teritorijā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē un mācības tiek nodrošinātas attālināti, Salaspils novada dome 6. aprīļa ārkārtas sēdē izskatīja jautājumu par skolēnu ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas iespējām ārkārtējās situācijas laikā.
Pašvaldība ēdināšanas nodrošināšanai ārkārtējā situācijā atbalstu sniegs trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem pirmsskolas vecumu sasniegušiem izglītojamiem no 1,5 gadu vecuma, vispārējās izglītības izglītojamiem un izglītojamiem, kas nav sasnieguši 24 gadu vecumu un ir klātienes studenti. Līdzvērtīgs atbalsts tiks sniegts daudzbērnu ģimenēs dzīvojošiem izglītojamiem, kuri atbilstoši Saistošiem noteikumiem Nr.22/2013 veido daudzbērnu ģimenes bērnu skaitu un kuri sasnieguši pirmsskolas vecumu.
Ģimenes saņems pārtikas pakas, kuru saturu varēs izmantot, samazinot ikdienas pārtikas iegādei nepieciešamos izdevumus. Pārtikas paku piegāde notiks vienu reizi mēnesī, sākot no aprīļa mēneša. Pārtikas paku piegāde par aprīli tiks veikta līdz aprīļa beigām, par maiju – līdz maija beigām. Paku piegādi veiks pašvaldības darbinieki , un to piegādē tiks ievēroti visstingrākie epidemioloģiskie piesardzības pasākumi.
Katrs izglītojamais vienā mēnesī saņems pārtiku aptuveni 30 eiro vērtībā. To komplektējot, tiks ņemti vērā pilnvērtīga uztura un pārtikas ilglaicīgas saglabāšanās principi.
Kopējais nepieciešamais finansējums apjoms pārtikas paku sagatavošanai var pārsniegt 30 000 eiro mēnesī. Valsts budžeta dotācijas attiecas tikai uz 1., 2., 3. un 4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu, un šī dotācijas apjoms mēnesī Salaspils novada pašvaldībai ir aptuveni 11 000 eiro. Dome nolēma nepieciešamo papildu finansējumu aptuveni 20 000 eiro apmērā vienā mēnesī piešķirt no pašvaldības budžeta.
Salaspils sociālais dienests apkopos datus par atbalsta saņēmēju skaitu trūcīgajās un maznodrošinātajās ģimenēs un sazināsies ar šīm ģimenēm, vienojoties par pārtikas paku nodošanas vietu un laiku. Savukārt Salaspils novada domes administrācijas Izglītības daļa izsūtīs e-pastus daudzbērnu ģimenēm, lai vienotos par paku nodošanas vietu un laiku.
Atbilstoši pašvaldības informācijai Salaspils novadā šobrīd ir reģistrētas 306 daudzbērnu ģimenes ar kopā 967 bērniem, aptuveni 50 izglītojamie Salaspils novadā ir no ģimenēm, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām. Tomēr, lai palīdzību saņemtu visi, kuri atbilst augstāk minētājām kategorijām, nepieciešamības un jautājumu gadījumā aicinām sazināties:
• trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes precizēt informāciju par savu statusu un iespējām saņemt palīdzību var vērsties Salaspils novada Sociālajā dienestā, tālr.: 67946777; 67976817; 27660524, e-pasts: [email protected];
• daudzbērnu ģimenes precizēt informāciju par savu statusu un iespējām saņemt palīdzību var Salaspils novada domes Izglītības daļā, sazinoties ar daļas vadītāju Ingu Elksni, tālr. 26481457, e-pasts: [email protected], vai metodiķi Irēnu Kramarovu, tālr. 29266558, e-pasts: [email protected]


brīvprātīgo palīdzības kustība #paliecmājās.lv  

                               Brīvprātīgo kustība #paliecmājās ir pašorganizēta grupa, kura, izmantojot tehnoloģijas – aplikāciju ar uzdevumiem, palīdz tiem, kuriem tas ir visvairāk vajadzīgs. COVID-19 ierobežojumi var skart visus no mums, bet īpaši bīstama to neievērošana ir augsta riska grupas cilvēkiem, piemēram, senioriem. Tikai viņu palikšana mājās var glābt dzīvību. Mēs, aktīvie, varam palīdzēt savas pilsētas un apkaimes cilvēkiem – nopirkt produktus, izvest pastaigāties suni vai vienkārši piezvanīt parunāt. Telefona nr. 25661991, e-pasts [email protected]

https://paliec-majas.lv/?fbclid=IwAR2zcYfmko1T_lBZKZM_Nt45OClb2PBeY986rQch22Ft-YSHEXvebgy0zfE


Salaspils novada pašvaldības informācija! 

Līdz šā gada 12.maijam valstī ir noteikta ārkārtas situācija. Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā Salaspils novadā tiks īstenoti piesardzības pasākumi.
Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem ir jāiesniedz rakstisks apliecinājums par to, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis, nav bijuši saskarsmē ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām. Šajā apliecinājumā jābūt arī norādītam, ka vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
Salaspils 1. un 2. vidusskolā, Mūzikas un mākslas skolā un Sporta skolā pārtraukta mācību procesa norise klātienē.
No 13. marta mācību process visās izglītības iestādēs norisināsies attālināti. Par skolēnu un skolotāju tehnisko nodrošinājumu attālināta mācību procesa veikšanai informāciju var sniegt, aizpildot anketu IZM tīmekļa vietnē.
Centralizētie eksāmeni norisināsies klātienē skolās.
Salaspils kultūras namā un Sporta namā šajā laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros. Tas attiecas arī uz grupu nodarbībām, ko neorganizē pašvaldības iestādes.
Visi publiskie pasākumi (koncerti, sacensības u.tml) novadā ir atcelti.
Bibliotēka apmeklētājiem būs slēgta. No pirmdienas uz ārkārtas situācijas laiku slēgs arī Dienas centru, Sociālo centru un tā filiāles.
Daugavas muzeja ēka būs slēgta, bet tā teritoriju un Memoriālu varēs apmeklēt ierastajā kārtībā.
Salaspils novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Līvzemes ielā 8 aicina izvērtēt pakalpojumu saņemšanas steidzamību, pakalpojumus saņemt elektroniski vai pa telefonu un ierasties klātienē tikai gadījumos, kad pakalpojumu vai informāciju nav iespējams saņemt attālināti. Saziņa ar apkalpošanas centru pa tālruni 67981011 vai rakstot: [email protected]

Arī Sociālais dienests aicina savus klientus jautāt par iespējām saņemt pakalpojumus, sazinoties elektroniski vai pa telefonu. Tālruņa numuri: 67946777, 67976817, 27660524, e-pasts: [email protected] Klātienē klienti tiks apkalpoti tikai gadījumos, kad pakalpojumu vai informāciju nebūs iespējams sniegt attālināti.
Arī Būvvalde pārtrauc klātienes konsultācijas un apmeklētāju pieņemšanu. Konsultācijas var saņemt telefoniski pa tālr. 67981013, 67981019 vai rakstot uz e-pastu: [email protected] Dokumentācijas iesniegšana un izsniegšana papīra formātā tiek nodrošināta, iepriekš telefoniski vienojoties ar Būvvaldes darbinieku.

Gadījumā, ja tiek traucēta sabiedriskā kārtība, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruni 110.
Lūdzu, sekojiet informācijai pašvaldības un iestāžu tīmekļa vietnēs un sociālo tīklu oficiālajos kontos.


Tiesībsargs aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties aptaujā par  juridiskās palīdzības pieejamību administratīvajā procesā iestādē un tiesā.

Cilvēki savās ikdienas gaitās nereti ir administratīvā procesa dalībnieki, piemēram, pieprasot pensiju, slimības naudu, nodokļu pārmaksas atgūšanu vai lūdzot izsniegt ID karti, būvatļauju vai uzņemt bērnu skolā. Šie ir tikai daži administratīvā procesa piemēri.***

Salaspils novada Sociālā dienestā, Kalnu ielā 2, klienti turpmāk var izdrukāt savus bankas konta pārskatus! 
 

No 2020.gada 1.janvāri palielinās garantēto minimālo ienākumu līmeni

 No 2020.gada 1.janvāra garantēto minimālo ienākumu līmeni (GMI) plānots paaugstināt no līdzšinējiem 53 eiro līdz 64 eiro mēnesī uz vienu personu mājsaimniecībā.

 2019.gada 1. oktobra valdības sēdē pieņemts grozījums Ministru kabineta noteikumos „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”.

Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai ir galvenais atbalsts ienākuma veidā trūcīgām personām. Šis ir zemākais ienākuma atbalsta veids cilvēkiem, kuriem nav nekādu ienākumu vai tie ir ļoti zemi. GMI pabalsta apmēru trūcīgai ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai aprēķina kā starpību starp noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes (personas) kopējiem ienākumiem.

 Vienošanās par GMI līmeņa paaugstināšanu no 2020.gada 1.janvāra tika panākta Labklājības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības ikgadējās sarunās šī gada maijā. Tiek prognozēts, ka 2020. gadā GMI pabalstu varētu saņemt aptuveni 24 tūkstoši cilvēku. 2018.gadā GMI pabalstu saņēma 20 878 personas jeb 1,1% no iedzīvotāju skaita.


Pārtikas preču komplektā vairāk EKO produkti

Ir noslēdzies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) kārtējais iepirkums ar plašāku un kvalitatīvāku pārtikas preču klāstu, kas pieejams trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru ienākumi personai nepārsniedz 242 euro. No jūlija visā Latvijas teritorijā atbalsta saņēmējiem būs pieejami pārtikas preču komplekti, kuros būs 15 dažādas preces un tās visas būs augstākas kvalitātes un ekoloģiskas.

Ņemot vērā atbalsta saņēmēju viedokli un izteiktos ieteikumus, komplekts tiek papildināts ar diviem jauniem produktiem – iebiezināto pienu ar cukuru un šķeltajiem zirņiem, nodrošinot lielāku komplektā esošo produktu daudzveidību. Nerafinētā rapšu eļļa tiek nomainīta ar rafinēto rapšu eļļu, kas lietotājiem ir ierastāka. Ar pilnu komplekta saturu var iepazīties EAFVP mājaslapā https://www.atbalstapakas.lv/ 

Publiskā iepirkuma rezultātā pārtikas preču komplektu sagatavošanu un piegādi veiks AS “Dobeles dzirnavnieks”.

Līgums ar AS “Dobeles dzirnavnieks” tika noslēgts 2019. gada 12. jūnijā un būs spēkā līdz 2021. gada decembrim.Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .