PERSONU DATU APSTRĀDE 

Par Salaspils novada pašvaldības privātuma politiku

Personas datu apstrāde

Informējam, ka Salaspils novada Sociālais dienests apstrādā Jūsu personas datus, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada Sociālais dienests, reģ.  Nr. 90001262884 , adrese: Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121, tālruņa Nr. +371 67946777, e-pasta adrese: socialais.dienests@salaspils.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv.

Informējam, ka Salaspils novada Sociālā dienesta organizēto publisko pasākuma laikā iespējama pasākuma dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un filmējot, kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts Salaspils novada Sociālā dienesta un Salaspils novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai. 

Plašāka informācija par personas datu apstrādi pieejama Privātuma politikā.
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .