Vakances

Salaspils novada Pašvaldības iestāde „Salaspils novada Sociālais dienests”

aicina pieteikties uz jurista amatu (nepilns darba laiks  - 20 stundas nedēļā)

(profesijas kods 2611 01, saime 21, līmenis IIIB)

Prasības: 

 • augstākā juridiskā izglītība (vismaz bakalaura grāds tiesību zinātnēs);
 • teicamas valsts valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • labas zināšanas un izpratne sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nozarē un tās darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • zināšanas personāla dokumentācijā;
 • labas datora lietošanas iemaņas;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
 • precizitāte, operativitāte, augsta atbildības izjūta;
 • spēja atbildēt par uzdotā darba norisi, rezultātiem, pieņemtajiem lēmumiem.

 Darba pienākumi:

 • sagatavot iestādes kompetencē esošo normatīvo aktu un to grozījumu projektus;
 • saskaņot iestādes darbinieku sagatavotos administratīvos aktus par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem;
 • sekot līdzi nozares regulējošo normatīvo aktu izmaiņām, nepieciešamības gadījumos sniegt priekšlikumus grozījumu veikšanai dokumentos, kas regulē iestādes darbību;
 • sagatavot informāciju, jautājumus un priekšlikumus (dokumentu paketi) izskatīšanai Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejā (turpmāk – SAVAK);
 • protokolēt un datorizēti apstrādāt SAVAK sēžu gaitu;
 • izstrādāt, aktualizēt juridiska rakstura dokumentus un pārbaudīt sagatavoto dokumentu atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • konsultēt iestādes darbiniekus jautājumos, kas saistīti administratīvo aktu un citu juridisku dokumentu sagatavošanu;
 • sagatavot iepirkumu dokumentāciju,
 • sagatavot saimniecisko līgumu projektus, veikt to uzskaiti,
 • veikt citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.


 Mēs piedāvājam:

 • atalgojums - 600,00 EUR (20st. nedēļā);
 • veselības apdrošināšanu un sociālās garantijas;
 • papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu;
 • iespēju strādāt labā kolektīvā;
 • atbildīgu darbu.

 Darba vieta: Kalnu iela 2, Salaspils LV-2121

Atbilstošu prasībām CV un pieteikuma vēstuli līdz 2019.gada 1.maijam (ieskaitot) lūdzam sūtīt uz e-pastu socialais.dienests@salaspils.lv 

Uzziņas pa tālruni 67976811; 28632536.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001262884, kontaktinformācija: Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politikaVeidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .