***

Salaspils novada Sociālais dienests Eiropas Sociālā fonda Plus programmā materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.- 2027. gadam  nodrošina pārtikas un pamata materiālās palīdzības preču  izdalīšanu un  papildpasākumu īstenošanu.

Atbalsta pakas iespējams saņemt Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst. 10:00-18:00 pēc iepriekšēja pieraksta, uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu:

  • trūcīgas mājsaimniecības;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības (kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 288 euro);
  • Persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.

Lai saņemtu atbalsta pakas jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegtu izziņas oriģinālu par atbilstošu statusu.

Informācija par kārtību, kādā saņemt atbalsta pakas, paku sastāvu un atbalsta biežumu Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_

Kontaktinformācija atbalsta paku pierakstam: 67946777, 27660524

Personai/ ģimenei ir tiesības saņemt:
  • pārtikas preču komplektus;
  • higiēnas un saimniecības preču komplektus;
  • pārtikas preču komplektus maziem bērniem no 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam (2 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • higiēnas preču komplektus maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam (4 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • skolas piederumu komplektus (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).

Vienošanās ietvaros Salaspils novada Sociālais dienests organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai.

Tiek sniegtas arī bezmaksas individuālas konsultācijas:

1. apmācības par pārtikas produktu lietošanu ikdienas maltīšu pagatavošanai;
2. sadzīves ķīmijas lietošana ikdienā.

Papildpasākumi tiks organizēti Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Sociālajos centros Skolas ielā 7 un Daugavmalas ielā 36 - 1, Saulkalnē. Papildpasākumos tiks piedāvāts iegūt jaunas zināšanas, prasmes gan ēdienu pagatavošanā, gan dažādu rokdarbu veidošanā, kā arī tiks organizētas izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveida uzturēšanu, savas veselības stiprināšanu. Informāciju par papildpasākumiem tiks publicēta Salaspils novada Sociālā dienesta interneta vietnē, sociālajos tīklos, kā arī klienti savlaicīgi saņems informāciju mutiski.

Papildpasākumi mazina personu sociālo atstumtību, sniedz ieguldījumu nabadzības izskaušanā, kā arī veicina šo personu patstāvību savu sociālo problēmu vai krīzes situācijas rezultātā radušos problēmu risināšanā ilgtermiņā.


Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas!

tālrunis uzziņām 67946777, papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

***

Programmas atbalsts sniedzams arī Ukrainas civiliedzīvotājiem.

________

Пакети підтримки для жителів України

Актуальну інформацію про точки підтримки (включаючи безкоштовні супові кухні) і години роботи можна знайти на веб сайті https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas


Інформаційний матеріал про підтримку Фонду– Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_2023-1__1_.pdf