Salaspils novada Sociālais dienests piedalās Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā atlasē, lai būtu iespēja turpināt piedalīties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (turpmāk – Fonds) darbības programmā.

Vēlamies informēt, ka arī turpmāk dalīsim Fonda atbalsta pakas trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām personām.

Vairāk informāciju par atbalsta pakām, meklēt:

https://www.salaspilssd.lv/noderigi/atbalsta-pakas/

https://www.atbalstapakas.lv/

https://www.atbalstapakas.lv/zinas/148-uzsakta-ligumu-slegsana-ar-partnerorganizaciju-ceturtas-atlases-pretendentiem

#SIF #sabiedrībasintegrācijasfonds

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas, lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatību, laikā ir vairākas izmaiņas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas nosacījumos:

-        atcelti tādi papildpasākumi kā, piemēram, semināri, lekcijas,

-        ņemot vērā, ka trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāro mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tad komplektu izdalē jāievēro:

Ja statusa izziņas derīguma termiņš beidzas

Statusa

pagarinājums līdz*

Pagarinājuma periodā kopā izsniedzami komplekti (kopā)
P2019H2019BP komplekti bērniem**BH komplekti bērniem**
31.10.2020.31.05.2021.5 gab. katrai personai3 gab. katrai personai5 gab. katram bērnam3 gab. katram bērnam
30.11.2020.31.05.2021.4 gab. katrai personai2 gab. katrai personai4 gab. katram bērnam2 gab. katram bērnam
31.12.2020.31.05.2021.4 gab. katrai personai2 gab. katrai personai4 gab. katram bērnam2 gab. katram bērnam
31.01.2021.31.05.2021.4 gab. katrai personai2 gab. katrai personai4 gab. katram bērnam2 gab. katram bērnam
28.02.2021.31.05.2021.2 gab. katrai personai1 gab. katrai personai2 gab. katram bērnam1 gab. katram bērnam
31.03.2021.31.05.2021.2 gab. katrai personai1 gab. katrai personai2 gab. katram bērnam1 gab. katram bērnam
30.04.2021.31.05.2021.1 gab. katrai personai1 gab. katrai personai1 gab. katram bērnam1 gab. katram bērnam

* atbilstoši lēmumam par ārkārtējo situāciju valstī ir līdz 06.04.2021.

**komplekti bērniem vecumā līdz 2 gadiem izdalāmi atbilstoši vecumu grupām.

Personas ar iepriekš izdotām izziņām, kam automātiski pagarināts termiņš, var saņemt komplektus un piedalīties papildpasākumos, piemēram, saņemt konsultācijas.

Izziņas par krīzes situāciju netiek pagarinātas. Pašvaldību sociālie dienesti izziņas par krīzes situāciju, lēmumus par atbalstu krīzes situācijā izdod no jauna.

Personām, kurām nav statusa un izziņa jāsaņem no jauna, jāsazinās ar pašvaldības sociālo dienestu, lai noskaidrotu, kādā veidā pieteikties izziņai un kā tā var tikt saņemta. Ar jauno izziņu persona ierodas saņemt komplektus atbilstoši Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām izdales nosacījumiem.

Aicinām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus, ierodoties komplektu izdales vietās, ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus https://ej.uz/covid-19-ierobezosana.

***

             Informējam, ka 2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi). MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

  • trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
  • maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro).

         Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Vienlaikus tiek saglabāta prasība uz pašvaldību sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu”.

 Informatīvs materiāls par Fonda atbalstu – “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

 Infografiks “Ceļš līdz ES atbalsta pakām ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās”

Eiropas atbalsta pakas iespējams saņemt Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst. 10:00-18:00 pēc iepriekšēja pieraksta. Personas, kuras var saņemt atbalsta pakas:

* trūcīgas mājsaimniecības;
*maznodrošinātas mājsaimniecības (kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
*Persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.
Lai saņemtu atbalsta pakas jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegtu izziņas oriģinālu par atbilstošu statusu.
Kontaktinformācija atbalsta paku pierakstam: 67946777, 27660524
Personai/ ģimenei ir tiesības saņemt:
✅pārtikas preču komplektus;
✅higiēnas un saimniecības preču komplektus;
✅pārtikas preču komplektus maziem bērniem no 7 mēnešu līdz 2 gadu vecumam (3 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
✅higiēnas preču komplektus maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam (4 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
✅skolas piederumu komplektus (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).


Tiek sniegtas arī bezmaksas individuālas konsultācijas:
1. apmācības par pārtikas produktu lietošanu ikdienas maltīšu pagatavošanai;
2. sadzīves ķīmijas lietošana ikdienā.

Pieteikties Salaspils novada Sociālajā dienestā darba laikā vai pa tālruni 67946777.

Aicinām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus, ierodoties komplektu izdales vietās, ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

***

             Salaspils novada Sociālais dienests, līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izdalē, organizējot papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai. Šie pasākumi tiks organizēti Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Sociālajā centrā, Skolas ielā 7 un Daugavmalas ielā 36 - 1, Saulkalnē.
            Šajos organizētajos pasākumos tiks piedāvāts iegūt jaunas zināšanas, prasmes gan ēdienu pagatavošanā, gan dažādu rokdarbu veidošanā, kā arī tiks organizētas izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveida uzturēšanu, savas veselības stiprināšanu.
       Informāciju par papildpasākumiem tiks publicēta, kā arī klienti saņems informāciju mutiski!

    Jau šobrīd, katru pirmdienu no 10.00-18.00 tiek sniegtas individuālas, bezmaksas konsultācijas par atbalsta komplektu izmantošanu!


Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas!

 tālrunis uzziņām 67946777, papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

***

 .