Informējam, ka 2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi). MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

  • trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);
  • maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro).

         Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Vienlaikus tiek saglabāta prasība uz pašvaldību sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. - 2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4.1.3. apakšpunktu”.

         LM ir aktualizējusi informatīvu materiālu par Fonda atbalstu – “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?” (skat. 1. pielikumā). Lūdzam Jūs rast iespēju nodrošināt šī informatīvā materiāla izplatīšanu potenciālajiem Fonda atbalsta saņēmējiem un citiem interesentiem, kā arī nodrošināt šī materiāla izvietošanu uz informācijas stendiem vai/un pašvaldību/dienestu interneta vietnēs.

         Papildus vēlamies atgādināt, ka saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās ir iespējama attālinātās pieejas izmantošana Fonda atbalsta nodrošināšanā. Tās nosacījumu piemērošana detalizēti atspoguļota LM sagatavotajā infografikā “Ceļš līdz ES atbalsta pakām ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās” (skat. 2. pielikumā).


Eiropas atbalsta pakas iespējams saņemt Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst. 10:00-18:00 pēc iepriekšēja pieraksta. Personas, kuras var saņemt atbalsta pakas:

* trūcīgas mājsaimniecības;
*maznodrošinātas mājsaimniecības, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
*Persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.
Lai saņemtu atbalsta pakas jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegtu izziņas oriģinālu par atbilstošu statusu.
Kontaktinformācija atbalsta paku pierakstam: 67976817, 27660524
Personai/ ģimenei ir tiesības saņemt:
✅pārtikas preču komplektus;
✅higiēnas un saimniecības preču komplektus;
✅pārtikas preču komplektus maziem bērniem no 7 mēnešu līdz 2 gadu vecumam (3 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
✅higiēnas preču komplektus maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam (4 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
✅skolas piederumu komplektus (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).


Tiek sniegtas arī bezmaksas individuālas konsultācijas:
1. apmācības par pārtikas produktu lietošanu ikdienas maltīšu pagatavošanai;
2. sadzīves ķīmijas lietošana ikdienā.

Pieteikties Salaspils novada Sociālajā dienestā darba laikā vai pa tālruni 67976817.

Aicinām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus, ierodoties komplektu izdales vietās, ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

***

Pārtikas preču komplektā vairāk EKO produkti

Ir noslēdzies Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) kārtējais iepirkums ar plašāku un kvalitatīvāku pārtikas preču klāstu, kas pieejams trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), kā arī maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuru ienākumi personai nepārsniedz 242 euro. No jūlija visā Latvijas teritorijā atbalsta saņēmējiem būs pieejami pārtikas preču komplekti, kuros būs 15 dažādas preces un tās visas būs augstākas kvalitātes un ekoloģiskas.

Ņemot vērā atbalsta saņēmēju viedokli un izteiktos ieteikumus, komplekts tiek papildināts ar diviem jauniem produktiem – iebiezināto pienu ar cukuru un šķeltajiem zirņiem, nodrošinot lielāku komplektā esošo produktu daudzveidību. Nerafinētā rapšu eļļa tiek nomainīta ar rafinēto rapšu eļļu, kas lietotājiem ir ierastāka. Ar pilnu komplekta saturu var iepazīties EAFVP mājaslapā https://www.atbalstapakas.lv/ 

Publiskā iepirkuma rezultātā pārtikas preču komplektu sagatavošanu un piegādi veiks AS “Dobeles dzirnavnieks”.

Līgums ar AS “Dobeles dzirnavnieks” tika noslēgts 2019. gada 12. jūnijā un būs spēkā līdz 2021. gada decembrim.

***

             Salaspils novada Sociālais dienests, līdzdarbojoties Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) atbalsta komplektu izdalē, organizējot papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai. Šie pasākumi tiks organizēti Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu iela 2, Sociālajā centrā, Skolas ielā 7 un Daugavmalas ielā 36 - 1, Saulkanē.
            Šajos organizētajos pasākumos tiks piedāvāts iegūt jaunas zināšanas, prasmes gan ēdienu pagatavošanā, gan dažādu rokdarbu veidošanā, kā arī tiks organizētas izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveida uzturēšanu, savas veselības stiprināšanu.
       Informāciju par papildpasākumiem tiks publicēta, kā arī klienti saņems informāciju mutiski!

    Jau šobrīd, katru pirmdienu no 10.00-18.00 tiek sniegtas individuālas, bezmaksas konsultācijas par atbalsta komplektu izmantošanu!


Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas!

 tālrunis uzziņām 67976817, papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

***

Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”  ES_Palidzibas_PAKAS_2019_GALA_131218-1.pdf 


 .