Salaspils Novada Sociālais Dienests organizē lekciju "Ēteriskās eļļas pret rudens vīrusiem un nogurumu", 20.septembrī, plkst.16:30, Salaspilī, Skolas ielā 7 (Salaspils Sociālā centra telpās). Laipni aicināti! #ESfondi

***

Eiropas atbalsta pakas iespējams saņemt Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst. 10:00-18:00 pēc iepriekšēja pieraksta. Personas, kuras var saņemt atbalsta pakas:

 • trūcīgas mājsaimniecības;
 • maznodrošinātas mājsaimniecības (kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 436 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 305 euro);
 • Persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.

Lai saņemtu atbalsta pakas jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegtu izziņas oriģinālu par atbilstošu statusu.
Kontaktinformācija atbalsta paku pierakstam: 67946777, 27660524
Personai/ ģimenei ir tiesības saņemt:
 • pārtikas preču komplektus;
 • higiēnas un saimniecības preču komplektus;
 • pārtikas preču komplektus maziem bērniem no 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam (3 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
 • higiēnas preču komplektus maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam (4 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
 • skolas piederumu komplektus (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Tiek sniegtas arī bezmaksas individuālas konsultācijas:
1. apmācības par pārtikas produktu lietošanu ikdienas maltīšu pagatavošanai;
2. sadzīves ķīmijas lietošana ikdienā.


Vienošanās ietvaros Salaspils novada Sociālais dienests organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai. Šie pasākumi tiks organizēti Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Sociālajos centros Skolas ielā 7 un Daugavmalas ielā 36 - 1, Saulkalnē. Šajos organizētajos pasākumos tiks piedāvāts iegūt jaunas zināšanas, prasmes gan ēdienu pagatavošanā, gan dažādu rokdarbu veidošanā, kā arī tiks organizētas izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveida uzturēšanu, savas veselības stiprināšanu. Informāciju par papildpasākumiem tiks publicēta, kā arī klienti saņems informāciju mutiski!

Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas!

tālrunis uzziņām 67946777, papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

***

Pārtikas pakas varēs saņemt uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam, maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 313 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 219 eiro), krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam.

Fonda atbalsta saņēmējiem atjaunota iespēja saņemt visu paredzēto Fonda atbalsta apjomu vienā reizē.

No 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu (pārtikas, higiēnas un skolas preces) varēs saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 305 eiro.

Fonda atbalsts sniedzams arī Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.

________

Atbalsta pakas Ukrainas iedzīvotājiem


Kas var saņemt atbalstu? Kad var saņemt atbalstu?

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, izziņu par atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības (ar ienākumiem 313 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, un 219 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā) statusam ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas ietvaros.

Ko var saņemt?

Viena persona trīs mēnešos var saņemt:

  • pārtikas preču komplektus;
  • higiēnas un saimniecības preču komplektus;
  • pārtikas preču komplektus maziem bērniem no 6 mēnešu līdz 2 gadu vecumam (3 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • higiēnas preču komplektus maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam (4 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • skolas piederumu komplektus (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).

Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem var saņemt mācību piederumu paku.

EAFVP ietvaros darbojas zupas virtuves, kurās gatavās maltītes var saņemt bez izziņas (par nonākšanu krīzes situācijā) vai citu dokumentu uzrādīšanas.

Kur var saņemt atbalstu?

EAFVP+ atbalstu var saņemt vairāk nekā 470 vietās visā Latvijas teritorijā. Aktuālā informācija par atbalsta izdales vietām (tostarp zupas virtuvēm) un darba laikiem atrodama tīmekļvietnē https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas

UA:

Пакети продуктів харчування та гігієни

Хто може отримати підтримку? Коли можна отримати підтримку?

Громадянські жителі України, при отриманні довідки від соціальної служби самоврядування про кризову ситуацію, довідки про відповідність статусу нужденного або малозабезпеченого домогосподарства (з доходом 327 євро на першу чи єдину людину у домогосподарстві, та 229 євро на кожну наступну людину у домогосподарстві), мають право на підтримку в рамках програми дії Європейського фонду підтримки найбільш нужденних осіб (EAFVP).

Що можна отримати?

Одна особа за 3 місяці може отримати:

 • 2 пакети продуктів харчування;
 • 1 пакет засобів гігієни та господарських товарів;
 • 2 додаткові пакети дитячого харчування, якщо в сім'ї є маленькі діти віком від 7 до 24 місяців;
 • 1 додатковий пакет засобів гігієни, якщо в сім'ї є маленькі діти до 2 років.

Додатково сім'ї з дітьми початкового або основного шкільного віку можуть отримати пакет навчальних посібників.

Де можна отримати підтримку?

Підтримку EAFVP можна отримати більш ніж в 470 місцях по всій території Латвії. Актуальну інформацію про точки підтримки (включаючи безкоштовні супові кухні) і години роботи можна знайти на веб сайті https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas


***

UKRAINAS KARA BĒGĻI VARĒS SAŅEMT BEZMAKSAS PĀRTIKAS UN PAMATA MATERIĀLA ATBALSTA PAKAS / УКРАЇНСЬКІ БІЖЕНЦІ ВІЙНИ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ НАБОРИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА БАЗОВОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 6 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku. Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.

SIF no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

SIF apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, to starpā sociālos dienestus, kā arī reliģiskās un nevaldības sektora organizācijas visā Latvijā, piemēram "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija".

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

__________

Українські біженці війни можуть отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення

Фонд інтеграції суспільства (ФІС), у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених, пропонує українськім біженцям, які отримали у центрах соціального обслуговування довідку, що знаходяться у кризовій ситуації, отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення.

Цивільні громадяни України після отримання у соціальній службі довідки, що знаходяться у кризовій ситуації, отримують право на допомогу у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених. Одна людина раз в три місяці може отримати два набори харчових продуктів, один набір гігієнічних та господарських товарів, два додаткових набори дитячого харчування, якщо у сім'ї є діти від 6 до 12 місяців, а також додатковий набір товарів гігієни, якщо у сім'ї є діти до 2 років. Крім того, сім'ї з дітьми молодшого та середнього шкільного віку можуть отримати набір шкільного приладдя.

ФІС об'єднує та ефективно залучає для надання підтримки, включаючи соціальні послуги, важливі муніципалітети та їхні установи, а також релігійні і недержавні організації по усій Латвії, такі як “Фонд самаритян”, “Латвійська асоціація самаритян”, “Латвійський Червоний Хрест” та “Армія спасіння”.

Додаткова інформація про можливості підтримки та вміст наборів: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

_____

Более подробная информация о возможностях поддержки и содержании комплектов: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

***

 Informatīvs materiāls par Fonda atbalstu – Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_2023-1__1_.pdf