Pārskats par izsniegtajām atbalsta pakām


 2021. gadā 
Pārtikas komplekts 2395
 Higiēnas komplekts 1190
 Skolas komplekts 16
 Bērnu pārtikas komplekts 40
Bērnu higiēnas komplekts  21

***

Šī gada 22. decembrī, plkst. 16:00, Salaspils Sociālajā Centrā notiks Sociālā dienesta rīkotais papildpasākums "Baltie svētki - svētku noformējums, apsveikumi un dāvanu iesaiņošana". Nodarbībai jāpiesakās iepriekš pa telefona nr. 23882703

VIENOŠANĀS PAR ATBALSTĀMO DARBĪBU ĪSTENOŠANU                                                                                                                                                              Vienošanās identifikācijas numurs: 2020.FEAD/PO.04/05/08

#sabiedrībasintegrācijasfonds


***

Eiropas atbalsta pakas iespējams saņemt Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst. 10:00-18:00 pēc iepriekšēja pieraksta. Personas, kuras var saņemt atbalsta pakas:

  • trūcīgas mājsaimniecības;
  • maznodrošinātas mājsaimniecības (kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro);
  • Persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.

Lai saņemtu atbalsta pakas jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegtu izziņas oriģinālu par atbilstošu statusu.
Kontaktinformācija atbalsta paku pierakstam: 67946777, 27660524
Personai/ ģimenei ir tiesības saņemt:
  • pārtikas preču komplektus;
  • higiēnas un saimniecības preču komplektus;
  • pārtikas preču komplektus maziem bērniem no 7 mēnešu līdz 2 gadu vecumam (3 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • higiēnas preču komplektus maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam (4 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
  • skolas piederumu komplektus (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Tiek sniegtas arī bezmaksas individuālas konsultācijas:
1. apmācības par pārtikas produktu lietošanu ikdienas maltīšu pagatavošanai;
2. sadzīves ķīmijas lietošana ikdienā.


Vienošanās ietvaros Salaspils novada Sociālais dienests organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai. Šie pasākumi tiks organizēti Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Sociālajos centros Skolas ielā 7 un Daugavmalas ielā 36 - 1, Saulkalnē. Šajos organizētajos pasākumos tiks piedāvāts iegūt jaunas zināšanas, prasmes gan ēdienu pagatavošanā, gan dažādu rokdarbu veidošanā, kā arī tiks organizētas izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveida uzturēšanu, savas veselības stiprināšanu. Informāciju par papildpasākumiem tiks publicēta, kā arī klienti saņems informāciju mutiski!

Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas!

tālrunis uzziņām 67946777, papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

Aicinām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus, ierodoties komplektu izdales vietās, ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

***

Jaunas partnerorganizācijas pārtikas paku un maltīšu izdalei

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros Sabiedrības integrācijas fonds ir noslēdzis līgumus ar 27 partnerorganizācijām par atbalsta paku un maltīšu izdali visā Latvijā. No aprīļa trūcīgas un maznodrošinātas personas 448 izdales vietās var saņemt pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektus un 27 izdales vietās siltas maltītes.

Partnerorganizāciju atlases rezultātā atbalstu nodrošinās 13 nevaldības organizācijas, 11 pašvaldības vai to iestādes un 3 reliģiskās organizācijas, to starpā darbu turpinās tādas organizācijas kā “Samāriešu fonds”, “Latvijas Samariešu apvienība”, “Latvijas Sarkanais Krusts” un “Pestīšanas armija”. Kopumā saņemts 31 atlases pieteikums.

Nabadzība un sociālā atstumtība vēljoprojām daudzās Eiropas Savienības valstīs ir liels izaicinājums, kam īpaši pakļautas viena vecāka un daudzbērnu ģimenes, pensionāri, cilvēki ar invaliditāti un bezpajumtnieki. Lai mazinātu sociālo nevienlīdzību starp dažādām sabiedrības grupām, Sabiedrības integrācijas fonds 2014.gadā iesaistījās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas īstenošanā, kuras mērķis ir sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce, Covid-19 pandēmijas sekas ir saasinājušas sociālekonomisko nevienlīdzību un likumsakarīgi ietekmējušas visnabadzīgākās un visnelabvēlīgākajā situācijā esošās, diskriminācijai pakļautās un neaizsargātās sociālās grupas Latvijā. Lai mazinātu pandēmijas ietekmi uz mājsaimniecību ienākumu līmeni un spēju sevi nodrošināt, tika paplašināts sniegtā atbalsta apjoms.

“Saistībā ar to, ka janvārī tika palielināts ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, no kura iespējams saņemt atbalsta pakas, šogad plašāks iedzīvotāju loks varēs saņemt atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros. Tāpat, ņemot vērā ilgstoši valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, plānojam programmai piesaistīt papildu finansējumu, lai efektīvi turpinātu cīnīties ar nevienlīdzību un sniegtu palīdzību sabiedrības neaizsargātākajām grupām, ko Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk,” skaidro Zaiga Pūce.

Tāpat kā līdz šim pārtikas, higiēnas un skolas preču komplektus iedzīvotājiem ir iespējams saņemt ar pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu:

- trūcīgas mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 190 euro;

- maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamajai personai 229 euro. Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu līmenis noteikts mazāks, atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības;

- mājsaimniecības krīzes situācijā.

Iedzīvotāji ir aicināti pievērst uzmanību vairāku izdales vietu adrešu un darba laiku izmaiņām. Partnerorganizāciju saraksts un izdales vietu adreses ar darba laikiem atrodams tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv.

***

 Informatīvs materiāls par Fonda atbalstu – “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”

 Infografiks “Ceļš līdz ES atbalsta pakām ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās”


***