Salaspils Novada Sociālais Dienests organizē apmācības par datora lietošanu meklējot nepieciešamo informāciju.

Pasākuma norises vieta un laiks - Salaspils Sociālais Centrs, Salaspilī, Skolas ielā 7, 21.02.2023., plkst.12.

Līguma/vienošanās numurs: 2020.FEAD/PO.04/05/08


Pārskats par izsniegtajām atbalsta pakām


 2021.gadā 2022.gadā  2022.gadā UKR
Pārtikas komplekts 2395 2052 496
 Higiēnas komplekts 1190 1016 288
 Skolas komplekts 16 2360 
 Bērnu pārtikas komplekts 4023  16
Bērnu higiēnas komplekts  21 15 7

Eiropas atbalsta pakas iespējams saņemt Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst. 10:00-18:00 pēc iepriekšēja pieraksta. Personas, kuras var saņemt atbalsta pakas:

 • trūcīgas mājsaimniecības;
 • maznodrošinātas mājsaimniecības (kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 264 euro);
 • Persona/ ģimene, kura nonākusi krīzes situācijā.

Lai saņemtu atbalsta pakas jāuzrāda Sociālā dienesta izsniegtu izziņas oriģinālu par atbilstošu statusu.
Kontaktinformācija atbalsta paku pierakstam: 67946777, 27660524
Personai/ ģimenei ir tiesības saņemt:
 • pārtikas preču komplektus;
 • higiēnas un saimniecības preču komplektus;
 • pārtikas preču komplektus maziem bērniem no 7 mēnešu līdz 2 gadu vecumam (3 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
 • higiēnas preču komplektus maziem bērniem līdz 2 gadu vecumam (4 komplektu veidi atkarībā no bērna vecuma);
 • skolas piederumu komplektus (bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem).
Tiek sniegtas arī bezmaksas individuālas konsultācijas:
1. apmācības par pārtikas produktu lietošanu ikdienas maltīšu pagatavošanai;
2. sadzīves ķīmijas lietošana ikdienā.


Vienošanās ietvaros Salaspils novada Sociālais dienests organizē papildpasākumus atbalsta saņēmēju zināšanu un prasmju pilnveidošanai. Šie pasākumi tiks organizēti Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Sociālajos centros Skolas ielā 7 un Daugavmalas ielā 36 - 1, Saulkalnē. Šajos organizētajos pasākumos tiks piedāvāts iegūt jaunas zināšanas, prasmes gan ēdienu pagatavošanā, gan dažādu rokdarbu veidošanā, kā arī tiks organizētas izglītojošas lekcijas par veselīgu dzīvesveida uzturēšanu, savas veselības stiprināšanu. Informāciju par papildpasākumiem tiks publicēta, kā arī klienti saņems informāciju mutiski!

Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas!

tālrunis uzziņām 67946777, papildus informācija https://www.atbalstapakas.lv/  

Aicinām Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņēmējus, ierodoties komplektu izdales vietās, ievērot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

***
Katrai personai zemu ienākumu mājsaimniecībā laika periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 30. aprīlim būs iespēja saņemt papildu pārtikas komplektu par trīs mēnešu periodu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta sniegšanas vietā.

To paredz grozījumi Ministru kabineta noteikumos „Darbības programmas ”Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.-2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi”, kas otrdien, 18. oktobrī, pieņemti valdības sēdē.

Pārtikas pakas varēs saņemt uzrādot derīgu pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par atbilstību trūcīgās mājsaimniecības statusam, maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (ar ienākumiem 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 229 eiro), krīzes situācijā nonākušās mājsaimniecības statusam.

Fonda atbalsta saņēmējiem atjaunota iespēja saņemt visu paredzēto Fonda atbalsta apjomu vienā reizē.

No 2023. gada 1. janvāra Fonda atbalstu (pārtikas, higiēnas un skolas preces) varēs saņemt arī maznodrošinātas mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 376 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, bet katrai nākamai personai 264 eiro.

Fonda atbalsts sniedzams arī Ukrainas civiliedzīvotājiem Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.

Šobrīd 25 partnerorganizācijas (nevalstiskās organizācijas, reliģiskas organizācijas, pašvaldības un pašvaldību sociālie dienesti) visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 446 vietās un izsniedz gatavas maltītes 29 zupas virtuvēs.

________

На кожну особу в малозабезпеченому домогосподарстві у період з 1 листопада 2022 року по 30 квітня 2023 року буде можливість отримати додатковий продуктовий пакет, на три місяці в рамках програми Європейського фонду підтримки найбільш нужденних осіб, реалізованої Фондом соціальної інтеграції (SIF) в одному з 446 пунктів видачі по всій Латвії.

Продуктові пакети можна отримати, пред’явивши дійсну довідку, видану соціальною службою муніципалітету, про відповідність статусу нужденного домогосподарства, статусу малозабезпеченого домогосподарства ( з доходом 327 євро на першу або єдину особу в домогосподарстві, і 229 євро на кожну наступну особу ), статусу домогосподарства в кризовій ситуації.

Отримувачам підтримки від SIF надано можливість отримати весь обсяг підтримки одноразово.

З 1 січня 2023 року пакети підтримки (харчування, засоби гігієни та шкільне приладдя) також зможуть отримати малозабезпечені домогосподарства, де дохід не перевищуватиме 376 євро на першу або єдину особу в домогосподарстві, та 264 євро на кожну наступну особу.

Фонд також може надавати допомогу цивільним особам України, в розумінні Закону про підтримку цивільного населення України.

Наразі 25 організацій-партнерів забезпечують розповсюдження пакетів підтримки у 446 місцях та роздають готові страви в 29 супових кухнях.

Більше інформації про місця розповсюдження по всій Латвії: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.


Atbalsta pakas Ukrainas iedzīvotājiem


Kas var saņemt atbalstu? Kad var saņemt atbalstu?

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, izziņu par atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās mājsaimniecības (ar ienākumiem 376 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā, un 264 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā) statusam ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas ietvaros.

Ko var saņemt?

Viena persona trīs mēnešos var saņemt:

 • 2 pārtikas pakas;
 • 1 higiēnas un saimniecības preču paku;
 • 2 papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem;
 • 1 papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem.

Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem var saņemt mācību piederumu paku.

EAFVP ietvaros darbojas zupas virtuves, kurās gatavās maltītes var saņemt bez izziņas (par nonākšanu krīzes situācijā) vai citu dokumentu uzrādīšanas.

Kur var saņemt atbalstu?

EAFVP atbalstu var saņemt vairāk nekā 470 vietās visā Latvijas teritorijā. Aktuālā informācija par atbalsta izdales vietām (tostarp zupas virtuvēm) un darba laikiem atrodama tīmekļvietnē https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas

UA:

Пакети продуктів харчування та гігієни

Хто може отримати підтримку? Коли можна отримати підтримку?

Громадянські жителі України, при отриманні довідки від соціальної служби самоврядування про кризову ситуацію, довідки про відповідність статусу нужденного або малозабезпеченого домогосподарства (з доходом 327 євро на першу чи єдину людину у домогосподарстві, та 229 євро на кожну наступну людину у домогосподарстві), мають право на підтримку в рамках програми дії Європейського фонду підтримки найбільш нужденних осіб (EAFVP).

Що можна отримати?

Одна особа за 3 місяці може отримати:

 • 2 пакети продуктів харчування;
 • 1 пакет засобів гігієни та господарських товарів;
 • 2 додаткові пакети дитячого харчування, якщо в сім'ї є маленькі діти віком від 7 до 24 місяців;
 • 1 додатковий пакет засобів гігієни, якщо в сім'ї є маленькі діти до 2 років.

Додатково сім'ї з дітьми початкового або основного шкільного віку можуть отримати пакет навчальних посібників.

В рамках EAFVP працюють супові кухні, приготовлену їжу яких можна отримати без довідки (про знаходження в кризовій ситуації) або пред'явлення інших документів.

Де можна отримати підтримку?

Підтримку EAFVP можна отримати більш ніж в 470 місцях по всій території Латвії. Актуальну інформацію про точки підтримки (включаючи безкоштовні супові кухні) і години роботи можна знайти на веб сайті https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas***

UKRAINAS KARA BĒGĻI VARĒS SAŅEMT BEZMAKSAS PĀRTIKAS UN PAMATA MATERIĀLA ATBALSTA PAKAS / УКРАЇНСЬКІ БІЖЕНЦІ ВІЙНИ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНІ НАБОРИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ТА БАЗОВОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, būs tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām darbības programmas ietvaros. Viena persona trīs mēnešos varēs saņemt divas pārtikas pakas, higiēnas un saimniecības preču paku, divas papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem, kā arī papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem. Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem varēs saņemt mācību piederumu paku.Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) īstenotās Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmas ietvaros sniegs pārtikas un pamata materiālā atbalsta pakas Ukrainas kara bēgļiem Latvijā, kas ir saņēmuši pašvaldības sociālā dienesta izsniegto krīzes izziņu.

Ar izziņu atbalsta pakas varēs saņemt kādā no vairāk nekā 400 izdales punktiem visā Latvijā. Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām zupas virtuvēs gatavās maltītes personas var saņemt bez izziņas vai citu dokumentu uzrādīšanas.

SIF no 2014.gada īsteno Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmu, kuras mērķis sniegt pārtikas un pamata materiālo atbalstu, kā arī veicināt sociālo iekļaušanu ar dažādu papildpasākumu palīdzību.

SIF apvieno un efektīvi iesaista atbalsta sniegšanā nozīmīgas pašvaldības un to iestādes, to starpā sociālos dienestus, kā arī reliģiskās un nevaldības sektora organizācijas visā Latvijā, piemēram "Samāriešu fonds", "Latvijas Samariešu apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" un "Pestīšanas armija".

Plašāka informācija par atbalsta iespējām un komplektu saturu: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

__________

Українські біженці війни можуть отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення

Фонд інтеграції суспільства (ФІС), у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених, пропонує українськім біженцям, які отримали у центрах соціального обслуговування довідку, що знаходяться у кризовій ситуації, отримати безкоштовні набори продуктів харчування та базового матеріального забезпечення.

Цивільні громадяни України після отримання у соціальній службі довідки, що знаходяться у кризовій ситуації, отримують право на допомогу у рамках програми Европейського фонду підтримки знедолених. Одна людина раз в три місяці може отримати два набори харчових продуктів, один набір гігієнічних та господарських товарів, два додаткових набори дитячого харчування, якщо у сім'ї є діти від 7 до 12 місяців, а також додатковий набір товарів гігієни, якщо у сім'ї є діти до 2 років. Крім того, сім'ї з дітьми молодшого та середнього шкільного віку можуть отримати набір шкільного приладдя.

Маючи довідку, можливо отримати набори підтримки у будь-якому з більш ніж 400 пунктів розповсюдження по всій Латвії. Готові страви у столових Европейського фонду підтримки знедолених можливо отримати без пред'явлення довідки та будь-яких інших документів.
ФІС з 2014 року реалізує програму Европейського фонду підтримки знедолених, метою якого є забезпечення продовольчої та базової матеріальної підтримки, а також сприяння соціальній інтеграціі з допомогою різних супутних заходів.

ФІС об'єднує та ефективно залучає для надання підтримки, включаючи соціальні послуги, важливі муніципалітети та їхні установи, а також релігійні і недержавні організації по усій Латвії, такі як “Фонд самаритян”, “Латвійська асоціація самаритян”, “Латвійський Червоний Хрест” та “Армія спасіння”.

Додаткова інформація про можливості підтримки та вміст наборів: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

______

Украинские беженцы смогут получать бесплатные продукты и наборы первой необходимости

В рамках программы европейского фонда поддержки, реализуемой Фондом интеграции общества (SIF), будет предоставлен продовольственный и основной материальный пакеты поддержки для беженцев украинской войны в Латвии, получивших выданную социальной службой самоуправления кризисную справку.

Мирные жители Украины, получившие справку социальной службы самоуправления о кризисной ситуации, будут иметь право на помощь от Европейского фонда поддержки в рамках программы деятельности. Одна персона в течение трех месяцев сможет получить два пакета продуктовой поддержки, гигиенических и хозяйственных товаров, два дополнительных детских продовольственных пакета, если в семье имеются маленькие дети в возрасте от 7 до 24 месяцев, а также дополнительный пакет гигиенических товаров, если в семье имеются дети в возрасте до 2 лет. В дополнение к этому, семьи с детьми дошкольного и школьного возраста смогут получить пакет учебных принадлежностей.

С помощью справки поддержку можно получить в одном из более чем 400 раздаточных пунктов по всей Латвии. Для помощи малоимущим лицам, Европейский фонд поддержки позволяет получить в суповых кухнях готовые блюда без предъявления справки или других документов.

С 2014 года Европейский фонд поддержки реализует для малоимущих лиц программу, целью которой является оказание продуктовой и основной материальной поддержки, а также содействие социальному включению с помощью различных дополнительных мер.

SIF объединяет и эффективно вовлекает в оказание поддержки значимые самоуправления и их учреждения, в том числе и социальные службы, а также организации религиозного и неправительственного сектора по всей Латвии, например, "Samāriešu fonds", "Latvijas Samāriešu Apvienība", "Latvijas Sarkanais Krusts" и "Pestīšanas armija".

Более подробная информация о возможностях поддержки и содержании комплектов: https://www.atbalstapakas.lv/atbalsta-vietas.

***

 Informatīvs materiāls par Fonda atbalstu – “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?”


***