DARBA LAIKI 

Darba laiki var mainīties, atbilstoši, LR svētku dienām (saīsinātas pirmssvētku dienas un atstrādājamas brīvdienas) kā arī tehnisku iemeslu dēļ.

Par darba laika izmaiņām sekojiet līdzi:

Salaspils sociālais dienests ŠEIT

Dienas centrs ŠEIT

Sociālais centrs (Skolas iela 7) ŠEIT

Sociālais centrs (Saulkalne) ŠEIT

Sociālais centrs (Acone) ŠEIT

SALASPILS SOCIĀLAIS DIENESTS

(Kalna iela 2)

Pirmdiena

    9.00  

    -   

   19.00  

Otrdiena

 8.00

 -

 17.00

Trešdiena

 8.00

 -

 17.00

Ceturtdiena  

 9.00

 -

 18.00

Piektdiena

 8.00

 -

 14.00

Sociālo pakalpojumu centrs DIENAS CENTRS
personām ar funkcionāliem traucējumiem
(Skolas iela 7)

Pirmdiena

    8.00  

    -   

   17.00  

Otrdiena

 8.00

 -

 17.00

Trešdiena

 8.00

 -

 17.00

Ceturtdiena  

 8.00

 -

 17.00

Piektdiena

 8.00

 -

 14.00

SOCIĀLAIS CENTRS
(Skolas iela 7)

Pirmdiena

    9.00  

    -   

   18.00  

Otrdiena

 9.00

 -

 18.00

Trešdiena

 9.00

 -

 18.00

Ceturtdiena  

 9.00

 -

 18.00

Piektdiena

 9.00

 -

 15.00

SOCIĀLAIS CENTRS 
(Saulkalne)
Pirmdiena

9.00-

18.00

Otrdiena

 9.00

 -

 18.00

Trešdiena

 9.00

 -

 18.00

Ceturtdiena  

 9.00

 -

 18.00

Piektdiena

 9.00

 -

 15.00

SOCIĀLAIS CENTRS
(Acone) 

Pirmdiena

11.00

14.30 

    -   

   14.00

 20.00

Otrdiena

11.00

14.30

 -

 14.00

20.00

Trešdiena

 15.00

 -

20.00

Ceturtdiena  

 SLĒGTS

Piektdiena

 11.00

14.30

 -

 14.00

20.00

  Sestdiena       

 10.00 

14.30     

   -     

 14.00

20.00