Par pabalstu mācību piederumu un apģērbu iegādei!


  • Informējam, ka no 1.augusta līdz 31.oktobrim sākusies iesnieguma pieņemšana pabalstam mācību piederumu un apģērbu iegādei:
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir bērni un kuri apmeklē vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes;

  • aizbildniecībā esošiem bērniem (kuri ir deklarēti Salaspilī, bet nav noteikts trūcīgs vai maznodrošināts statuss) un kuri apmeklē vispārizglītojošās un vidējās profesionālās izglītības iestādes.
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr.27/2015 “Salaspils novada pašvaldības sociālie pabalsti un to piešķiršanas kārtība ”.
Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” http://www.salaspils.lv/.../saist_noteikumi/2012/sn-28.pdf
🕘 Sociālā dienesta darba laiks:
Pirmdien 9.00 – 19.00
Otrdien 8.00 – 17.00
Trešdien 8.00 – 17.00
Ceturtdien 9.00 – 18.00
Piektdien 8.00 – 14.00
☎️ Tālrunis informācijas saņemšanai 67946777, 27660524
📧vai rakstot uz e-pastu: [email protected]