Sociālā dienesta rekvizīti:
Salaspils novada Sociālais dienests 
Adrese: Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121 
Reģ. Nr. 90001262884 
A/S SEB Banka, kods UNLALV2X 
konts: LV31 UNLA 005 000 088 629 1 


Tālruņi uzziņām: 

67946777, 27660524

E-pasts: [email protected]

elektroniski parakstītu iesniegumu kopā ar pielikumu/-iem lūdzam sūtīt uz e-pastu 


  Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība
   Salaspils, Skolas iela 7

                   Acone, Acone 1  

  Saulkalne, Daugavmalas iela 36 - 1
  Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienība
  Sociālo pakalpojumu centrs

  Salaspils, Skolas iela 7