NORMATĪVIE AKTI
Salaspils novada domes normatīvie akti ŠEIT
Likumi:

 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ŠEIT
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums ŠEIT
 • Fizisko personu datu apstrādes likums ŠEIT 
 • Par sociālo drošību ŠEIT
 • Dzīvesvietas deklarēšanas likums ŠEIT
 • Invaliditātes likums ŠEIT
 •  Ārstniecības likums ŠEIT
 • Pacientu tiesību likums ŠEIT
 • Iesniegumu likums ŠEIT
 • Brīvprātīgā darba likums ŠEIT
 • Sociālā uzņēmuma likums ŠEIT  
 • Par pašvaldībām ŠEIT
 • u.c.

Ministru kabineta noteikumi:

 • „Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” MK noteikumi Nr. 138 ŠEIT
 • "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" MK noteikumi Nr.809 ŠEIT 
 • "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" MK noteikumi Nr. 338  ŠEIT
 • "Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā" MK noteikumi Nr. 578  ŠEIT
 • "Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus" MK noteikumi Nr. 509 ŠEIT
 • "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā" MK noteikumi Nr.291 ŠEIT 
 • "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā" MK noteikumi Nr.942 ŠEIT 
 • u.c.

Ar Latvijas Republikas tiesību aktiem var iepazīties portālā www.likumi.lv   ŠEIT