Vakance


Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests” izsludina iekšējo un ārējo konkursu uz vakanto amata vietu

 Sociālais darbinieks (uz noteiktu laiku)

(darbam ar pilngadīgām personām)

Prasības pretendentam:

· otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41.panta prasībām (var būt nepabeigta - pēdējais kurss);

· normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;

· prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;

· labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);

· prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;

· spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

· prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;

· labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;

· teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;

· darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

· veikt sociālo darbu ar pilngadīgām personām;

· organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus;

· sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;

· strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA), Aprūpes plānošanas sistēmu (APSis) u.c. sistēmām.

Piedāvājam:

· normālo darba laiku (40 stundas nedēļā);

· intensīvu un atbildīgu darbu;

· profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;

· stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

· draudzīgu, saprotošu kolektīvu;

· praktiskā darba apmācības līdz 3 mēnešiem;

· regulārus supervizora pakalpojumus;

· stabilu atalgojumu līdz 1040 euro mēnesī (bruto) un sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Jūsu CV, motivētu pieteikumu, kā arī izglītību un kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijas gaidīsim līdz 2021. gada 26. februārim Kalnu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, 5.kabinetā vai elektroniski uz e-pastu: [email protected], uzziņas pa tālruni 67946777 vai 27660524.


Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001262884, kontaktinformācija: Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika
 


 .