AKTUĀLĀS VAKANCES  


KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

Salaspils novada Sociālais dienests, reģistrācijas numurs 90001262884, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu – klientu apkalpošanas speciālists.
Amats ir vakants uz noteiktu laiku
Galvenās prasības pretendentam:

-    vispārējā vidējā izglītība vai arodizglītība (vēlams profesionālā vidējā izglītība klientu apkalpošanas jomā);
-    vēlama pieredze klientu apkalpošanā;
-    pārzināt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasības (prasme pareizi noformēt dokumentus, ievērojot konfidencialitātes principus);
-    labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku (spēt pilnvērtīgi izmantot biroja lietojumprogrammas, biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus kvalitatīvai un patstāvīgai pienākumu veikšanai; vēlams pārzināt pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammu);
-    teicamas valsts valodas zināšanas, svešvalodas zināšanas – krievu valoda sarunvalodas līmenī;
-    spēja strādāt patstāvīgi un komandā.
Galvenie pienākumi:
-    organizēt laipnu klientu pieņemšanu un sniegt patiesu, korektu, viegli saprotamu informāciju (gan mutvārdos, gan elektroniski, gan pa telefonu) par iestādi un tās sniegtiem pakalpojumiem;
-    sniegt iedzīvotājiem informāciju par pašvaldības sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību, procedūru secību un iesniegšanai nepieciešamajiem dokumentiem;
-    veikt saņemto dokumentu un iesniegumu reģistrēšanu un novirzīšanu izskatīšanai atbildīgajiem darbiniekiem;
-    izsniegt iedzīvotājiem (personām) sagatavotos lēmumus, izziņas, līgumus u.t.t.;
-    novirzīt apmeklētājus uz konsultācijām pie speciālistiem vai administrācijas;
-    sniegt vispārēju informāciju par citu institūciju darbību, sniegtajiem pakalpojumiem;
-    veidot dienesta klientu lietas (gan papīra formā, gan elektroniskās), sistematizēt pievienojamos dokumentus,
-    veikt dokumentu atlasi arhivēšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pretendenta iesniedzamie dokumenti:
-    motivēta pieteikuma vēstule;
-    Curriculum Vitae;
-    izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
-    dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi, ja izglītība nav iegūta valsts valodā.

Minētos dokumentus lūdzam līdz 2023.gada 9. jūnijam iesniegt klātienē Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Salaspilī, 5.kabinetā, vai pa e-pastu socialais.[email protected], tālrunis 67946777; 27660524. Dokumentus var nosūtīt pa pastu uz minēto adresi ar norādi – Amata konkursam “Klientu apkalpošanas speciālists”
Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.
Piedāvājam:
-    pilnu darba laiku;
-    draudzīgu, saprotošu kolektīvu;
-    praktiskā darba apmācības līdz 3 mēnešiem;
-    profesionālās pilnveides iespējas;
-    stabilu atalgojumu no 1000.00 euro mēnesī un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001262884, kontaktinformācija: Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.
Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika