Vakance

Salaspils novada Sociālais dienests aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU uz nenoteiktu laiku

(sociālais darbam ar dažādām mērķa grupām, profesijas klasifikatora kods 2635 01)

                                                                                               

Prasības pretendentam:

·         otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā, atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 41.punkta prasībām (var būt nepabeigta-pēdējais kurss);

·         normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;

·         prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;

·         labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku, prasme strādāt ar sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu (SOPA);

·         prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;

·         spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

·         prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;

·         labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;

·         teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;

·         sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts;

·         darba pieredze sociālajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Galvenie pienākumi:

·         veikt sociālo darbu ar pilngadīgām personām;

·         organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus;

·         sociālo gadījumu risināšanā apzināt un piesaistīt nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba specifiku dažādās prakses jomās;

·         strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA); ar Aprūpes plānošanas sistēmu (APSis) u.c. sistēmām.

Piedāvājam:

·         pilnu darba slodzi;

·         intensīvu un atbildīgu darbu;

·         profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;

·         stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

·         praktiskā darba apmācības līdz 3 mēnešiem;

·         regulārus supervizora pakalpojumus;

·         atalgojumu līdz 1120.00 euro mēnesī (bruto) un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu, atvaļinājuma pabalstu un papildatvaļinājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam

Iesniedzamie dokumenti:

·                 profesionālās darbības apraksts (CV);

·                 izglītību apliecinoša dokumenta kopija;

·                 motivācijas vēstule.

·                 Pieteikšanās termiņš – 2022.gada 28.februāris

Gaidīsim Jūsu CV un pieteikuma vēstuli līdz 2022.gada 28.februārim.

Kalnu ielā 2, Salaspilī, 5.kabinetā  vai pa e-pastu [email protected] 

tālrunis 27660524; 67976817


Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils novada Sociālais dienests”, reģistrācijas Nr.90001262884, kontaktinformācija: Kalnu iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121. Salaspils novada domes datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected]. Pretendentu personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē http://www.salaspils.lv/privatums-politika