Pārskati par darbu, statistika

 • 2024.GADA I CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS PABALSTI  ŠEIT  
 • 2023. gadā IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALSPILS NOVADĀ ŠEIT 
 • 2023.GADA I CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2022.gada PABALSTI TRANSPORTA IZDEVUMU SEGŠANAI SALASPILS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEm šeit
 • 2022.gadā IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2022. gada III Ceturksnī izmaksātie neizvērtējamie pabalsti Salaspis Novadā Šeit
 • 2022. GADA II CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2022. GADA I CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • Pabalsti transporta izdevumu segšanai Salaspils novada iedzīvotājiem 2021.gadā ŠEIT
 • 2021.GADĀ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2021.GADA IV CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2021.GADA III CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2021. GADA II CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2021. GADA I ceturksnī IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • 2020. GADĀ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • pabalsti transporta izdevumu kompensācijai un braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu 2020.gadā  šeit 
 • SOCIĀLĀ DIENESTA PĀRSKATS PAR 2020. GADU ŠEIT
 • SOCIĀLĀ DIENESTA PĀRSKATS PAR 2019. GADU ŠEIT
 • 2019.GADĀ IZMAKSĀTIE PABALSTI (NEIZVĒRTĒJAMIE) SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
 • Sociālā dienesta pārskats par 2018.gadu ŠEIT
 • 2018.GADĀ IZMAKSĀTIE PABALSTI (NEIZVĒRTĒJAMIE) SALASPILS NOVADĀ šeit