Pārskati par darbu, statistika


  • 2021.GADA III CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
  • 2021. GADA II CETURKSNĪ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
  • 2021. GADA I ceturksnī IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
  • 2020. GADĀ IZMAKSĀTIE NEIZVĒRTĒJAMIE PABALSTI SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
  • pabalsti transporta izdevumu kompensācijai un braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu 2020.gadā  šeit 
  • SOCIĀLĀ DIENESTA PĀRSKATS PAR 2020. GADU ŠEIT
  • SOCIĀLĀ DIENESTA PĀRSKATS PAR 2019. GADU ŠEIT
  • 2019.GADĀ IZMAKSĀTIE PABALSTI (NEIZVĒRTĒJAMIE) SALASPILS NOVADĀ ŠEIT
  • Sociālā dienesta pārskats par 2018.gadu ŠEIT
  • 2018.GADĀ IZMAKSĀTIE PABALSTI (NEIZVĒRTĒJAMIE) SALASPILS NOVADĀ šeit