ATRAŠANĀS VIETA
Salaspils novada Sociālais dienests 
Kalnu iela 2, Salaspils, LV-2121 
Salaspils novada Sociālā dienesta 
Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem un Sociālais centrs 
Skolas iela 7, Salaspils, LV-2121
Salaspils novada Sociālā dienesta Sociālais centrs 
Acone, Acone 1, Salaspils novads, 
LV-2119             
Salaspils novada Sociālā dienesta 
Sociālais centrs 
Saulkalne, Daugavmalas 36 - 1, Salaspils novads, LV-2117
 .