2021.gada 11.novembrī Salaspils novada dome, ar lēmumu (protokols Nr.12/JDPP) apstiprināja “Salaspils novada Sociālais dienests” 

sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Cenrādis pakalpojumiem (Dienas aprūpes centrs, Grupu māja (dzīvoklis), Atelpas brīdis) apskatāms ŠEIT