SAZIŅA

Jūs varat sazināties ar mums, lai noskaidrotu Jūs interesējošus jautājumus vai arī iesniegtu Jūsu ieteikumus, priekšlikumus un/vai sūdzības.

Atbilstoši Saeimas 27.09.2007. pieņemtajam "Iesniegumu likumam" un 29.10.1998. pieņemtajam "Informācijas atklātības likumam", lai saņemtu oficiālu vēstuli Jums ir jāiesniedz fiziski vai elektroniski parakstīts, pēc iespējas precīzāk formulēts, informācijas pieprasījums, kas izteikts rakstveidā vai elektroniskā veidā norādot pieprasītāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu (firmu), adresi, kur nosūtāma informācija.

Jūsu iesniegtā informācija tiks nosūtīta uz Salaspils novada Sociālā dienesta elektronisko pastu - [email protected] 

Lauki, kuri atzīmēti ar zvaigznīti *  jāaizpilda obligāti.

Ar dokumentu var iepazīties šeit - PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI